уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

Безопасността на пътя

Колко хубаво е да тръгнеш на път. По хубав път. С мощен, изправен автомобил. Да пътуваш перфектно. Да срещаш колегиалност и толерантност. Да пътуваш безопасно и да пристигнеш жив и здрав, без да виждаш или участваш в произшествия.

Живеем в мирновременна обстановка, а в същото време на пътя се води една тиха, страшна война. Война, която отнема средно по 1000 живота годишно, а няколко пъти повече остават сакати, сакати или със страшни душевни травми. А много често потърпевшите са не кой да е, а млади хора, деца.

Коя е причината? Алкохол, превишена скорост, лоши пътища, не подготвени водачи……?

Правоспособен водач съм от юни 1969 г (категория „С“). По-късно станах водач от всички категории. От 1972 г се заех с трудната и неблагодарна задача да обучавам любители шофьори и мотоциклетисти. И до днес съм на пътя, по цял ден. И по шосе и в населени места – малки и големи. Навсякъде едно и също. Безсмислени, груби нарушения на ЗДП от страна на водачите. Млади и стари. Всеки бърза, държи се арогантно на пътя към колеги и пешеходци. Все едно, че идва края на света. А всеки е завършил шофьорски курс и е научил нещата.

Вчера се движим по средната лента на бул. „В. Априлов“ в Пловдив. Пред нас – пешеходна пътека тип „Зебра“, сигнализирана с пътен знак. На пътеката стъпила майка с количка с детенце. Намаляваме скоростта и спираме. В това време и от ляво и от дясно профучават автомобили, а майката беше започнала да пресича. Ужас! Нима тези водачи не знаят, че трябва да спрат и да пропуснат пешеходците на пътеката – знаят. А беше майка с дете. Коя е причината за това и други нарушения?

Дисциплината, дисциплината и пак дисциплинарната на водачите.

Докато са в шофьорския курс младите водачи са като мушички. Научават изискванията на ЗДП и ги спазват. Приемат правилния маниер на управление от преподавателя.

Програмата за подготовка осигуряваше 24 мото часа, които бяха извънредно малко, нараснаха на 31. Достатъчни ли са? За някои кандидати – да, а за останалите? На заден план остава маневрирането с автомобила на заден ход. А там се изграждат много навици. Завършилите шофьорски курс получават минимума от знания, умения и навици за управление. Там не се става майстор. На курсистите все им се струва скъпо. Ползват скъпи телефони, носят маркови дрехи , а курса скъп. Всяка вечер на купон, алкохол, цигари , а за допълнителни часове пари няма. А и шофьорлъка си е професия. Много млади хора си изкарват хляба като шофьори категория „В“. От всяко дърво свирка не става. Освен обучение трябва време и за възпитание. А после – излизат на пътя и гледат от старите водачи как правят нарушения. Наказани няма. И израстват като водачи в новата среда. С какъв се събереш, такъв ставаш. И те стават нарушители.

Дисциплината! Защо е лоша дисциплината на водачите. Защото няма контрол. Или контрола е силно занижен. Или корупцията. А и в съда стават интересни неща. Припомнете си случая с Максим Ставийски. И накрая наказанията не са респектиращи. Приветствам системата за отнемане на контролни точки, но водачите не знаят, ама нищо не знаят какво ги очаква, когато им бъдат отнети всички контролни точки, особено по-старите водачи, водачите от всички категории…….

Контрол на младите водачи. Има богат европейски и световен опит. Ограничаване на скоростта, мощността на двигателя на автомобила, пътуване с придружител, след 5 години – проверочен изпит, драконовски мерки при употреба на алкохол или друго упойващо вещество и много други. Контрол на останалите водачи, предимно с технически средства и ефективна система за прилагане на наказанията.

Контрол на моторните превозни средства – особенно на годишния технически преглед. Ако държавата си свърши работата и направи пътищата, безопастни и сигнализирани, зимно време почистени и опесъчени, ако превозните средства са технически изправни , ако водачите са добре подготвени и дисциплинирани, а и контрола е на високо ниво войната на пътя ще спре.

МИСЛИ ЗА ДРУГИТЕ, КОГАТО МИСЛИШ ЗА СЕБЕ СИ!

3 коментара към тема “Безопасността на пътя”

  1. Абсолютно съм съгласен. И ако всеки се промени към добро – ще стане супер.

  2. Отнеха ми двадесетина точки. Как да постъпя, за да си ги възстановя?

  3. Лесно е. Правиш преговор на ЗДП. Посещаваш еднодневен курс по правилата за движение. Срещу 100 лв. Подготваш документи: 1. Заявление; 2.. Ксерокопие на свидетелството за правоуправление и контролния талон; 3.Ксерокопие на личната карта; Справка от КАТ за броя на отнетите точки и дължими суми по предишни наказания. Вътрешен изпит на листовка и одобрение от КАТ.

Запиши коментар