уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

Оборудването на автомобила

Много добре знаем, че при първоначалната регистрация, а и при ежедневното му  използване автомобилът трябва да бъде оборудван задължително с : аптечка, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник и сигнална /светлоотразителна/ жилетка. Всеки уважаващ себе си водач носи : изправна и напомпана резервна гума, крик и ключ за гумите. В условията на зимно кормуване -въже /с два червени флага/, вериги, лопата, ръкавици, запалка, фенер, храна , топли дрехи и др.

Малко се знае обаче, или пък не се обръща внимание на това, как да бъде оборудвана автомобилната аптечка. За съжаление в шофьорския курс за това не се учи почти нищо. Има ли нормативен документ, който да указва точно какво трябва да съдържа тя? Да! Има.

Това е  ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 18.06.1997 г. за съдържанието на

аптечките на моторните превозни средства. Каква казва тя?

Обн. – ДВ, бр. 51 от 27.06.1997 г.;
Издадена от министъра на здравеопазването

Чл. 1. Аптечките на моторните превозни средства съдържат:
1. еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх, 5 см/1 м) – 1 брой;
2. марлен бинт, 5 см/5 м – 2 броя;
3. марлен бинт, 8 см/5 м – 2 броя;
4. марлен бинт, 10 см/5 м – 2 броя;
5. пакет медицински памук, 25 г – 1 брой;
6. стерилен марлен компрес, 10 см/10 см – 4 броя;
7. стерилен марлен компрес, 40 см/60 см – 1 брой;
8. цитопласт, 3 см/6 см х 4 бр. – 2 броя;
9. санпласт, 2,5 см/2,5 м – 1 брой;
10. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см – 2 броя;
11. стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер – 2 чифта;
12. безопасни игли – 6 броя;
13. ножица с тъпи върхове – 1 брой;
14. уред за обдишване – 1 брой.

Чл. 3. Съдържанието на аптечките се поставя в подходяща чанта, която позволява
правилното съхранение на превързочните и помощните материали.

Чл. 2. Аптечките на автомобили, предназначени за извозване на пътници с над 8
места за сядане, съдържат двойно количество от превързочните и помощните материали,
посочени в чл. 1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Тази инструкция се издава на основание чл. 72, ал. 2 от
Наредба № 6 за регистрацията и отчета на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 44
от 1975 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1984 г., бр. 29 от 1985 г., бр. 39 от 1986 г., бр. 60 от 1990
г. и бр. 65 от 1991 г.) и отменя Инструкция № 4 от 1991 г. за съдържанието на аптечките
на моторните превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 72 от 1991
г.).

Много неща са изписани за аптечката, но никой не се е сетил да наблегне на един , според мен, доста важен въпрос. А именно, къде да се държи тя?  Дали трябва да е оставена на някое закътано място, до което се достига след дълго търсене?

Хубаво би било, ако поне веднъж в годината погледнем какво има в аптечката и старите неща да подменим с нови.

Нека автомобилната аптечка  да бъде заредена и правилно съхранена и никога да не се налага да я използваме на пътя!  На добър път!

2 коментара към тема “Оборудването на автомобила”

  1. ama nali jiletkata be6e otpadnala!

  2. Аз не зная такова нещо. Съгласно чл. 139 ал.2 т.4 от ЗДП жилетката е неделима част от оборудването на автомобила. Хубаво би било тя да се облича от водачът, когато той ремонтира своя автомобил на пътя, за да бъде забелязан от преминаващите покрай него.

Запиши коментар