уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

НОВИТЕ ЛИСТОВКИ ЗА ИЗПИТ

Измина вече една година, откакто тече изпита по теория пред ДАИ на новите листовки. Говореше се , че ще се използва таблет, но остана на хартиен носител.Три листа по 15 въпроса във всеки. Всеки въпрос е с различна степен на трудност и се оценява с 3, 2 или една точка. За да получи положителна оценка кандидатът трябва да събере минимум 87 точки и това трябва да стане за не повече от 40 минути.Всеки въпрос може да има един или повече отговора. За улеснение на кандидатите в горния десен ъгъл е отразено колко верни отговора има. Интересното е , че ако въпросът има 3 верни отговора, а кандидата отговори само на 2 -въпроса се оценява като грешен. Оценява я компютър.  Залата, в която се провежда изпита е с видео наблюдение. Изпита е анонимен.  Намесата на инспектора в този изпит е сведена до минимум. На изпита не присъства инструктор. Остава кандидатите да са подготвени добре. И наистина, след преодоляване на първоначалния шок от новия начин на попълване, кандидатите все по-често получават положителни оценки.  И ако на листовките се радват, че са допуснали една или две грешки, то при управлението допускането дори на една  може би щеше да бъде фатално.  Подготовка, подготовка и пак подготовка. Е разбира се, че трябва и малко техника на попълване. Макар и малко на брой но се случва кандидата да реши само лицевата страна на листовката, без да я обърне и реши  въпросите на гърба й.  Или при изтриване на баркода на ваучера да прояви несръчност и да унищожи и цифрите и така загубва възможност да продължи изпита. Да не говорим за явяване на изпит без документ за самоличност или с такъв, но с изтекъл срок на годност. Тук е мястото да кажем, че на изпит може да се представи и валиден международен паспорт. Или попълва листовката с ЧЕР химикал, което е недопустимо. Или да прескочи въпрос с повишена трудност и след това да го забрави и така остава като нерешен. Не малко са случаите и на опити на кандидатите да правят промени на отговорите-чрез изтриване, замазване и т.н. За успешно полагане на този изпит се изисква задълбочена теоретична подготовка. Усвояване на материала с разбиране. Свързване с практиката. Психологическа подготовка при явяване на изпита. Все неща, за които кандидата трябва да се потруди. На всички е ясно, че сега нивото на подготовка в средното образование е много ниско. Ходиш.не ходиш на училище- получаваш диплом за средно образование.  Пък после по телевизията дават статистика, че 40 % от младите хора били неграмотни. Ами да отговарят техните преподаватели, а не само да стачкуват за по-високи заплати!Пред органите на ДАИ обаче не е така. Трябва здраво да се учи за изпита и за живота. Защото при грешка в живота някога наказанието е много строго.

Водачите, които са издържало изпита на теория, особено по-старите, периодично би било добре да опресняват своите знания. Много често ЗДП се променя, а това трябва да стигне до знанието на всеки.                                                                                                                                                       Теоретично и практически подготвени , дисциплинирани и толерантни нека да дадем своя  принос за намаляване на ПТП  на пътя.

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши коментар