уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

Нарушения и наказания при управление на МПС.

                     Милиони са водачите на МПС  у нас. /Не/ Всички са преминали курс на обучение, изпити.  Има и такива, които нямат свидетелство за правоуправление. И всички шофират-кой добре, кой не чак толкова, кой зле. Спазват ли те правилата за движение?  Много сериозен въпрос.   „И аз съм човек и нищо човешко не ми е чуждо“.  Спомних си тази мисъл и веднага я съпоставих с управлението на автомобила.  Може ли в днешния реален , забързан и напрегнат свят един човек да спазва стриктно ЗДП.  Не знам.  Всички сме хора и всички грешим- кога волно, кога неволно.   Но знам, че при констатиране на нарушение  от страна на контролните органи за водачите СЛЕДВА САНКЦИЯ.  У нас много често се променят наказанията  за нарушаване на ЗДП от водачите на МПС, но според мен май няма кой знае какъв добър резултат. Знаят ли водачите какво ги очаква, за да правят много често наистина ненужни нарушения?   Дали ги очаква глоба или глоба и лишаване? А как стои въпроса с отнемане на контролните точки? А тяхния размер?  А ако знаеха щяха ли да правят нарушения по ЗДП?  Според мен твърдо НЕ! А и много се надяват, че ще им се размине , ще минат  “ тънко“ или просто няма какво да им вземат. То в нашата страна всичко е възможно.  Според моето скромно мнение тези, които безпричинно извършват нарушения са хора , които не обичат и не уважават себе си, околните, са подтиснати от нещо или някого, КОМПЛЕКСАРИ!  И сядайки в автомобила искат да докажат нещо, не се знае на кого и какво.                                                                                                                                                                                 Ето защо ще си позволя да извадя на преден план последните  наказания за някои от  най-често срещаните нарушенията на ЗДП.                                                                        

Административно наказателна отговорност

Нарушение Наказание

Отнемане точки

Лишаване от право да се управлява МПС

Глоба (лв)

Превишаване на  максимално разрешените скорости:
Превишаване на разрешената максимална скорост в населено място: чл.182
С 10 км/час

20

От 11 до 20 км/час

50

от 21 до 30 км/час включително

100

от 31 до 40 км/час включително

200

от 41 до 50км/час

300

над 50 km/h като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

12

за 3 мес.

350

Превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място:
С 10 км/час

20

От 11 до 20 км/час

50

от 21 до 30 км/час включително

100

от 31 до 40 км/час включително

150

от 41 до 50 км/час включително

200

над 50 km/h като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

12

300

Употреба на алкохол или друго упойващо вещество:

шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда вкл. Чл. 174, ал.1

10

от 6 мес. до 1 год.

от 500 до 1000

Нарушението извършено повторно Чл. 174, ал.2

15

от 1 год. до 3 год.

от 1000 до 2000

Отказ на водача да му бъде извършена проверка за алкохол с дрегер или отказ от кръвна проба Чл. 174, ал.3

12

от 2 год.

2000

шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда установено по надлежния ред Чл.343б, ал.1

лишаване от свобода до 1 година

шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, след влязла в сила присъда за същото чл.343б, ал.1 от НК

лишаване от свобода до 2 години

от 100 до 300

Шофиране след употреба на наркотици и други упойващи вещества Чл.343б,ал.3

лишаване от свобода до 2 година

Използване на мобилен телефон
Използване на мобилен телефон без устройство “хендсфрии” Чл.183,ал.4, т.6

6

50

Обезопасителни колани и защитни каски
Шофиране без предпазен колан или носене на каска от водач Чл.183,ал.4, т.7

6

50

Спиране за престой и паркиране
неправилно престой или неправилно паркиране чл.183, ал.2, т.1

20

Спиране за престой или паркиране на място, при което е създадена непосредствена опасност за движението Чл.180, ал.1, т.1

от 20 до 150

Неправилно спиране за престой или паркиране на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или на кръстовище Чл.183,ал.4, т.8

6

50

Престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението Чл.183,ал.4, т.9

6

50

водач, който неправилно паркира върху тротоара; чл. 183, ал.3, т.2

30

Паркиране на място, предназначено за хора с увреждания чл.178д

200

Неспазване на задължения при принудително спиране
Необозначаване с триъгълник и/или светлини на принудително спряло на платното за движение МПС Чл.179, ал.1, т.1

от 50 до 150

Своевременното неотстраняване на превозното средство от платното за движение Чл.179, ал.1, т.1

от 50 до 150

Пътни светофари
Преминаване на червен сигнал на светофара Чл.183,ал.5, т.1

8

100

При повторно преминаване на неразрешен сигнал на светофара Чл.183, ал.6

За 1 месец

200

Неспазване на пътните знаци и пътната маркировка
Неспазване на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране Чл.179, ал.1, т.5

от 50 до 150

Навлизане след знак (от В1 до В19), забраняващ влизането на съответното ППС Чл.183, ал.3, т.5

30

Неспиране на пътен знак STOP-„Спри!”независимо дали по напречния път се движат автомобили Чл.183, ал.2, т.3

8

20

Движение в забранената посока на еднопосочен път Чл.183, ал.2, т.5

30

отказ или осуетяванена извършване на проверка от органите за контрол; чл.175, ал.1, т.3

От 1 мес. До 6 мес.

От 50 до 200

При повторен отказ на проверка Чл.175, ал.2

От 1 мес. До 1 год.

От 150 до 300

отказа да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението; чл.175, ал.1, т.4

От 1 мес. До 6 мес.

От 50 до 200

При повторен отказ на нареждане Чл.175, ал.2

От 1 мес. До 1 год.

От 150 до 300

Предимство
Неспазване правилата за предимство при създадена непосредствена опасност за движението Чл.179, ал.1, т.5

8

от 50 до 150

Неспазване предимството на друг участник в движението Чл.183, ал.2, т.3

8

20

Изпреварване
Неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението Чл.179, ал.1, т.5

6

от 50 до 150

Неправилно изпреварване (на място, където това е забранено, невключен пътепоказател и т.н.), без да е създадена опасност за движението Чл. 183, ал.2, т.3; ал.3, т.6

8

от 20 до 30

Разминаване и заобикаляне
Неспазване на правилата за разминаване или заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението Чл.179, ал.1, т.5

8

от 50 до 100

Разположение върху платното при движение
Нарушаване на правилата за разположение на ППС върху платното за движение Чл.183, ал.2, т.2

20

Нарушаване на правилата за използване на пътното платно, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението Чл.180, ал.1, т.1

от 20 до 150

Движение по жп и/или трамвайна линия, както и спиране на спирка Чл.180, ал.1, т.3

5

от 20 до 150

нарушава правилата за движение назад чл.183,ал.2, т. 11

20

Движение по бус лента чл.183, ал. 4, т.12

50

Неправилно преминаване покрай спирка и през пешеходна пътека
Неправилно преминаване покрай спирка или покрай спиращ или спрял автобус Чл.183,ал.4, т.2

8

50

Неправилно преминаване  през пешеходна пътека Чл.183,ал.5, т.2

8

100

При повторно неправилно преминаване през пешеходна пътека Чл.183, ал.6

За 1 месец

200

Използване на светлините и звуковите сигнали

Неправилно използване на специализиран светлинен или звуков сигнал (буркан) чл.175. ал.1, т.2

От 1 мес. До 6 мес.

От 50 до 200

Непрашилно използване на светлините, при което е създадена непосредствена опасност за движението Чл.180, ал.1, т.1

от 20 до 150

Аларма, която се включва без причина или наподобява специализиран сигнал чл.180, ал.2, т.2

20

Неправилно използване на клаксон в населено място чл.183, ал.1, т.3

10

Неправоспособност

Шофиране след отнемане на книжката по съдебен или административен ред Чл.177, ал.1, т.1

от 100 до 300

Шофиране без книжка или без съответната категория Чл.177, ал.1, т.2

от 100 до 300

За собственик на автомобил, който предоставя за управление МПС на шофьор без книжка и/или употребил алкохол и/или наркотици Чл.177, ал.1, т.3

от 100 до 300

При повторно нарушение на гореизброените Чл.177, ал.4

От 300 до 1500

Техническа неизправност

Управление на технически неизправно МПС Чл.179, ал,1, т.4

от 50 до 150

управлява превозно средство с неизправности или повреди, които могат да застрашат сигурността на движението чл.183,ал.3, т.7

30

Управление на МПС с износени или разкъсани гуми Чл.183, ал.4, т.5

50

управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер чл.183, ал.4, т.11

50

Управление на спряно от движение МПС

Управлява МПС без регистрация и/или регистрационни табели чл.175, ал.1, т.1

От 1 мес. До 6 мес.

От 50 до 200

управлява МПС, спряно от движение Чл.177, ал.1, т.4

5

от 100 до 300

Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
Причиняване на ПТП при движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или пътни знаци и маркировка Чл.179, ал.2

от 100 до 200

наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие; чл. 175, ал.1, т.5

От 1 мес. До 6 мес.

От 50 до 200

при ПТП, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство. чл. 175, ал.1, т.6

От 1 мес. До 6 мес.

От 50 до 200

Превоз на хора и товари

Превоз на пътници над определения брой места Чл.181, т.7

до 50

превозва деца в нарушение на изискванията за безопасност чл.183, ал.4, т.10

6

50

пътник, който е без предпазен колан или каска чл.184, ал.4

50

Управление  на МПС с неукрепен товар, с което се създава опасност за другите учасници в движението Чл.183, ал.2, т.6

20

Управление на МПС с необозначенизвън габаритен товар Чл.183, ал.2, т.8

20

водач, който управлява МПС с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар. Чл.176, ал.1

До 6 мес.

От 200 до 300

За водач, който повторно управлява МПС с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар. Чл.176, ал.2

От 3 мес. До 1 год.

От 300 до 400

Неосигуряване на път на ППС със специален режим на движение

 Неосигуряване на път за безпрепятствено преминаване на специализирано превозно средство – линейка, пожарна и др. Чл.179, ал.1, т.6

от 50 до 150

откаже превоз на представител на службите за контрол по този закон с МПС за обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили; чл.180, ал.1, т.2

От 20 до 150

Винетка

Водач, който управлява МПС (до 3.5т и 8 места) без винетка Чл. 179, ал.3

300

Документи

Управлява МПС без поставен стикер за Гражданска отговорност Чл.179, ал.5

50

водач, който не носи – книжка, контролен талон и талон на управляваното МПС чл.183, ал.1, т.1

10

Водач, който не носи полицата по застраховка Гражданска отговорност чл.183, ал.1, т.2

10

водач, който не носи определените документи във връзка с извършвания превоз или те не отговарят на съответните изисквания; чл.181, т.3

До 50

Екологични изисквания

Изхвърляне, оставяне или разпиляване по пътя на предмети или вещества, които създават опасност за движението Чл.179, ал.1, т.2

от 50 до 150

водач, който управлява МПС с вредни емисии над установените норми или с неизправен ауспух чл.181, т.6

До 50

водач или пътник, който изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя; чл.184, ал.1, т.2

До 30

Фиш

  • Чл.186, ал.3

Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя.

  • Чл.186,ал.7

Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

  • Чл.186, ал.5

На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

Видеонаблюдение Чл.186,ал.4 Глоба до 50лв

  • При нарушения, установени с видеонаблюдение на собственика, на когото е регистрирано превозното средство се изпраща покана да се яви в КАТ за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило МПС-то. 
  • За юридиюески лица – на управителя се изпраща покана да се яви в КСТ за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило МПС-то. 
  • За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат  4 контр. Точки
  • За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.
  • Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително                                                                                                                                                                                                                                              Това са наказанията-глоби, лишаване от правоуправление и отнемане на контролни точки. А знаят ли водачите при отнемане на всички  /или част от тях/ контролни точки какво следва? Има статия в блога посветена на тази тема . Много е интересна и поучителна                                                                                                                                                                                        От горе написаното е видно,  че ако водачите СПАЗВАТ ПРАВИЛАТА, НЯМА ДА ГИ БОЛИ ГЛАВАТА. А и в Библията е записано, че всичко се заплаща. Дали днес или утре-няма значение. Колко хубаво би било, ако записаното  в раздел Административно наказателна отговорност си стои  само на книга и не се прилага поради липса на нарушения.

Запиши коментар