уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

Листовка или таблет-какво е бъдещето?

През изминалите години начина на провеждане на изпита  по правилата за движение търпя много промени.  Имаше писмени изпити на една листовка, после на две листовки ,после на три листовки, устен изпит.  Сега изпита е на 45 въпроса с различна трудност на хартиен носител в ден, различен от изпита по управление. Много приказки се изприказваха дали изпита ще остане на хартиен носител или  ще бъде въведен електронен тест.

С изменението на  НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити  ( ДВ, бр. 95 от 04.12.2012 г.) се предвижда:

 

 

§ 19. (1) Теоретичен изпит чрез решаване на електронен тест полагат:

1. от 1 март 2013 г. до 31 декември 2013 г. – не по-малко от 25 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1, формиращи една група за изпит на съответната дата;

2. от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. – не по-малко от 50 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;

3. от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. – не по-малко от 75 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;

4. от 1 януари 2016 г. – всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1.

(2) Когато в периода по ал. 1, т. 1 в списък по чл. 16, ал. 1 са включени 4 или по-малко кандидати, поне единият от тях полага изпита с електронен тест.

(3) Когато в периодите по ал. 1, т. 2 и 3 в списък по чл. 16, ал. 1 е включен само един кандидат, той полага изпита с електронен тест.

(4) В периода по ал. 1, т. 1 и 2 всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1, подадени след като в съответната група броят на кандидатите, които ще решават електронен тест, е достигнал 50 % от броя на местата в учебния кабинет, в който ще се проведе изпитът, решават тест на хартиен носител.

За провеждане на теоретичен  изпит  ще бъдат използвани таблети– съответно с  7 и 10 инчови екрани.

На таблетите са инсталирани изпитните тестове за всички  категория. Освен това таблетът съдържа видеофилми по основните теми от програмата за подготовка на водачи – кат.В. Тук може да се намери и друга богата информация по подготовката на водачите.

Таблетът може да се използва и като обикновен компютър.Може да се включва в интернет при наличие на безжичен интернет или с 3G   устройство.Снабден е с две видеокамери.

Нов начин, модерен, бърз. Оценката  е видна веднага след решаване на теста. Ха сега да му мислят дъртаците, които не могат да се справят с компютър.

Запиши коментар