уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

Контролните точки на водача на МПС.

Наказание ли е отнемането на контролни точки на водачите на МПС?

Наказание е! И то какво. Обърнете внимание – особено за по-старите водачи или водачите от всички категории.

Съгласно НАРЕДБА Із – 1959 /27.12.2007 г. на всеки кандидат завършил шофьорски курс и станал водач, се издава контролен талон с 39 точки.

Хубаво. Но за нарушение на правилата за движение на водачите на МПС, съгласно изискванията на ЗДП се отнемат определен брой контролни точки.

Те се отнемат с влязло в сила наказателно постановление. Контролните точки могат да се възстановяват. Това става като се изкарва един съкратен курс по теория/ за един ден, обикновено е в неделя/ в лицензирани кабинети. Подготвят се много документи и се харчат грешни пари. За една календарна година могат да се възстановят 1/3 от общия брой или 13 контролни точки точки. Следващата – още 13 броя. На третата година се възстановяват служебно до максималния брой контролни точки.

И когато свършат- какво? Водачите знаят, че трябва да си върнат свидетелството в КАТ. И до тук.За най-голямо съжаление не знаят, ама нищо не знаят какво ги очаква по-късно. И ако знаеха щяха да бъдат много, ама много по-внимателни и дисциплинирани на пътя. Щяха да спазват изискванията на ЗДП и да не допускат произшествия по своя вина.

С голямо неудоволствие ще хвърля малко светлина върху този голям проблем на водачите на МПС.

Водачите, чийто всички контролни точки са отнети трябва самостоятелно да върнат своето свидетелство за правоуправление в КАТ по месторегистрация. Свидетелството за правоуправление се отнема на основание на чл.157 ал. 4 от ЗДП. Отнемането се извършва с издаване на заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171 т. 4 от ЗДП. На водач, който не си върне доброволно свидетелството се съставя акт.

Ако водача не върне свидетелството си , то той се таксува като НЕПРАВОСПОСОБЕН! Все едно не е карал шофьорски курс.

Носи всички последствия на неправоспособния водач.                Връща свидетелството си на органите на МВР. То моментално се унищожава. В буквалния смисъл на думата. Досието му се заличава. Остава му утехата, че може да получи НОВО свидетелство, след като си вземе изпитите, но без да следва шофьорски курс по УПРАВЛЕНИЕ – обърнете внимание – само по управление! /по-надолу ще обясня/. Бившият водач се чуди какво става. А той вече е никой като водач.

Как може отново да стане водач, или водач, ако е от много категории? Тежко му и горко!

 1. Записва се в първият учебен център и завършва курс по теоретична подготовка за кат. „В“.
 2. Явява се на вътрешен изпит.
 3. Получава положителна оценка и събира набор от документи, с които кандидатства за изпит по ТЕОРИЯ пред органите на ДАИ за кат. „В“. Правилно сте прочели – за кат. „В“.

Какви документи са необходими за допускане до изпит по теория за категория „В“ пред ДАИ?

 1. Заявление за изпит;
 2. Заверено ксерокопие на удостоверението от съответната учебна форма за завършен курс по теория и издържан вътрешен изпит;
 3. Саморъчно заверено ксерокопие на дипломата за завършено най-малко ОСНОВНО образование.Тези, които са получили свидетелство по време , когато не се изискваше образование – ще пият чаша студена вода и толкоз.Няма свидетелство;
 4. Заверено ксерокопие на удостоверението за ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ /Наредба 38 от 16.04.2004 г., чл.18 , ал., 1, т. 8. / Само за сведение : т. 8 гласи- ……и лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157 ал. 5 от ЗДП, представят и копие на удостоверението за психорогическа годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал.1 т.2 от ЗДП. Това изискване се отнася АБСОЛЮТНО за ВСИЧКИ, подчертавам – ВСИЧКИ категории, а не само за “ С“, „Д“ , „Е“;
 5. Документ от КАТ за загубата на правоспособността, в който е упоменато датата на връщане на свидетелството и какви категории е притежавал водача до този момент. От тук става ясно, че колкото по-рано се върне свидетелството в КАТ – толкова по-добре;
 6. За по-горна категория , за която се изисква и стаж, ще представят и удостоверение за стаж.            Голям проблем се явява свидетелството за псохологическа годност. Ако кандидатът  не успее да изкара изпита в психолабораторията на ДАИ, / едно явяване и една поправка/  има право на втора поправка – вече в София.Ако и там се изложи , изчаква да минат 2 год от последното  явяване и пак по същата процедура.

Документите се подават, след като са изтекли 6 месеца от момента на връщане на свидетелството в КАТ, т.е. водача същевременно е наказан с 6 месеца лишаване от правоуправление.

Как се процедира по-нататък?

 1. Изпит пред ДАИ на листовка за кат.“В“ – успешен!;
 2. Изпит пред ДАИ по управление за кат. „В“- успешен!;
 3. Подготовка от набор документи за свидетелство за подаване в КАТ- 12 бр.-внасят се лично;

След получаване на свидетелството от КАТ -ГОРНАТА процедура се повтаря за ВСЯКА следваща категория без изключение.

Какви документи са необходими за подаване в КАТ за издаване на свидетелство за правоуправление от дадена категория?

 1. Молба;
 2. Молба /като за лична карта/;
 3. Диплом за образование – оригинал;
 4. Ксерокопие на дипломата за образование;
 5. Удостоверение от БЧК -оригинал;
 6. Ксерокопие на удостоверението от БЧК;
 7. Удостоверение за завършена теоритична подготовка- оригинал;
 8. Удостоверение за завършена практическа подготовка – оригинал;
 9. Медицинско свидетелство;
 10. Удостоверение за психологическа годност за съответната категория;
 11. Личен картон;
 12. Снимка;

И тази процедура се повтаря след защита на всяка категория.Изключение правят категорийте С, Д, Е- те не карат курс по теория, а отиват направо на изпит. Колко документи? Колко изпити? Колко такси? Колко нерви? Колко загубени дни? А при провал на някой изпит? А колко ПАРИ? Над 4000 лв.

А време-години. А ако с тази книжка човек си е вадил хляба? В някои страни след отнемане на контролни точки се увеличава /двойно или тройно/ застрахователната премия по застраховка „Гражданка отговорност“ на автомобилистите. Пак наказание.
Струва си изключително сериозно да си помислим , дали е необходимо да извървим този трънлив път или да направим най-лесното – ДА СПАЗВАМЕ изискванията на ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА и да дадем своя дан за намаляване на произшествията на пътя, да запазим живота и имота, нашия и на другите. Струва си да опитаме и да кажем – НЕ на нарушенията, ДА на дисциплината! Не забравяйте, че контролните точки не са самоцел, а регулатор на страстите зад волана!

Пазейки контролните си точки, вие пазите от трагичен инцидент себе си, хората, които возите, а и другите на пътя!

На добър час!

48 коментара към тема “Контролните точки на водача на МПС.”

 1. Има и друг лесен път. Да почерпим катаджията, ВЕДНАГА ЩОМ си поиска …

 2. Наистина не знаем нищо за тези точки. То било ужасно. Трябва да се внимава. Благодаря за информацията.

 3. Здравейте! Благодаря много за информацията. Кажете какво става след като минат 2 години от отнемането на Свидетелството за правоуправление на МПС и се възстановят контролните точки. да предположим, че наказаният водач не е предприемал никакви действия по възстановяяването на документа му – никакви психотестове, никакви изпити. Или да си подаде документи като съвършено нов кандидат за шофьор и да си изкара нов курс /така сте записали, че досието ме буквално се заличава/?

 4. Няма значение колко години са минали. Никой няма да Ви върне свидетелството. Нужно е да предприемете процедура по възстановяване на правата като водач. Трябва да изкарате един съкратен курс по ТЕОРИЯ в някоя учебна форма. След успешно полагане на ВЪТРЕШЕН изпит /решаване на две листовки/ и събирате всички документи се явявате на изпит по ТЕОРИЯ /на листовки/ пред органите на ДАИ. Успешен. Без да карате курс по управление подготвяте документи / в учебната форма/ и се явявате на изпит по управление пред ДАИ. Успешен. Събирате документите и ги подавате в КАТ за издаване на ново свидетелство /описани са в блога/. Така се процедира за всяка следваща или друга категория. /без С, Д, Е/ – там не се кара курс по теория, а направо се отива на изпит/. Наскоро имахме такива момчета и се оправиха, но разбира се трябва да се подготвите и по теория и по управление. Успех.

 5. Моля Алексей да посети меню „ИЗПИТИ“.

 6. кажете, моля, в коя ПО-ТОЧНО друга дуржава има контролни точки и колко е тяхната бройка?
  Видял съм някой страни, за други съм чувал от живеещи там. За контролни точки НИКЪДЕ ДРУГАДЕ не съм чувал, освен в Булгаристан. В другите държави има глоби – и то много солени, но ТОЧКИ НЯМА.
  В коя друга държава има контролни точки?

 7. Има няколко страни, в които се прилага тази система. Отнемането на контролните точки е второ наказание за едно и също нарушение. Това му е лошото. Отнемане на контролни точки се прави с влязло в сила наказателно постановление. Това означава, че веднъж водачът бива глобен, второ, му се отнемат точки. И когато свършат, губи правата на водач. Колкото и грубо да звучи, аз съм ЗА прилагане на тези крути мерки, нещо повече, за нас БЪЛГАРИТЕ, трябва още по-големи наказания.Много от нашите водачи/ слава на Бога , че не са всички/ не са шофъори, а говеда. В пълния смисъл на думата. Правят се безсмислени, груби нарушения. В коя държава има такава простотия на пътя? А отгоре на всичко нарушителите се държат нагло, дори посягат да бият, изхвърлят стъклени шишета през прозореца и много др.Ами я вижте пък това-http://www.dnes.bg/article.php?id=67906. Какво става? Войната в Ирак ли е или тук? Пък имало толкова убити , ранени и осакатени. Вчера бях в София и един такъв кроманъонец /с джип/ щеше да ни убие, без ние да имаме и грам вина. Само Бог ни спаси. Аз съм за моного високи наказания и отнемане на точки, но на всички нарушители, а не както е сега – само на обикновенните хора. Да се прилагат технически средства. Да се налагат глоби, солени глоби. И да се събират глобите. И за всяко следващо нарушение глобите да растат. Знаем, че нарушенията ги правят предимно тези, които имат пари или връзки. Но като нарушават, поне да плащат. Зная, че на българина, като му бръкнеш в джоба си оправя съзнанието. Явно много сме изостанали. Така не може. А колко е лесно и същевременно е много трудно да бъдем дисциплинирани като водачи!

 8. хахаха 🙂
  В гореспоменатия линк ( dnes.bg_ala-bala)
  се показва девойче, което или кара курс в момента (защото очевидно знае как се натискат педалите и как се сменят скоростите), или ще кара курс… Ми тогава значи всичко изглежда наред, Кара курс – взима книжка. Може да не е правилно, но не се вижда някой да я спре 🙂 Следователно, някой инструктор ще я пусне да изкара книжка и тя заедно с Ц.Ц. ще бъдат поредните „неандерталци“ на пътя.
  Още няма отговор на първоначалния ми въпрос… 😐 Следователно излиза, че има изначално изкривяване на наказанията спрямо българските водачи, а именно: „Отнемането на контролните точки е второ наказание за едно и също нарушение.“ (пак цитат от atanas). Само да припомня…
  Кога за последен път сте чували или виждали за глобен пешеходец?

 9. Gledahme tazi dama /http://www.dnes.bg/article.php?id=67906/ i moi priqtel q pozna. Kazvala se Iva i bila na 33 g ,a ne na 19 g. Na 4eloto i li4i. Mnogo bry4ki za 19 g. I snimkata e montaj. Ne e zasneta v4era.
  A kolkoto do knijkite – ne gi davat instruktorite. Te samo podgotvqt kandidatite. A za6to ne se nakazvat “ VIP -personite“, napravili gaf – ami nali jiveem v ABSURDISTAN!!!!!!!! Bili sme v Evropa – drug pyt! Kolko mnogo trqbva da porasnem i kato hora i kato voda4i!

 10. Дааааааааааааа! Много е тъжно, като гледаш как те мамят и как не искат да вземат мерки да спре войната по пътищата. Знае се статистиката колко карат без книжки, колко карат пияни, КОИ КАРАТ ПИЯНИ и т.н., но на някого така му отърва. Никой не иска да вземе мерки. А ……. много често плащат тези, които са най-дисциплинирани, за съжалиние.Но,…. другия път дано се преродим при ХОРАТА!

 11. И все пак…
  в кои държави има точки?
  Кога за последен път сте чули за глобен пешеходец? 🙂

 12. Наистина незнанието не освобождава от отговорност! И .. взех, че се поразтърсих из интернет и попаднах на интересни нещица. Точкова система, макар и не точно като нашата има в добрата стара Англия, Австралия, Франция и наскоро в Испания. В Холандия има такова предложение, но не е прието. В САЩ – там пък при отнемане на контролни точки се увеличава застраховката „Гражданска отговорност“ Особено опасно е в Англия – при набиране на 12 контролни точки се отнема свидетелството за правоуправление. Така, че хората мислят как да oзаптят „джигитите“ на пътя. Къде с точкова система, къде дърпат глобите направо от заплатите или банковите сметки и др.

 13. Ясно е, че точковата система не сме я измислили ние, а сме се опитали да я откопираме.

  Колко е успешно положението й като система за контрол на наказанията, не мога да преценя все още, т.к съм млад шофьор. Придържам се обаче към мнението, че са необходими сериозни наказания за нарушителите за да настъпи най-после поне някакъв зачатък на промяна в мисленето на шофьорите.

  Хубава статия. Благодаря.

 14. абсолютно съм съгласен с Добри
  и съм на мнение, че сред наказанията трябва да бъдат предвидени и такива за пешеходци, ватмани и тролейбусни водачи. Не само автомобилистите са олигофрени.

 15. Ne sym syglasen s „voda4a“. Avtomobilistite ne sa oligofreni ! Nqkoi ot tqh ne spazvat Z.D.P. i pravat grubi naru6eniq. Ima nakazaniq i za vatmani, i za troleibusnite voda4i i za pe6ehodcite. No nqma koi da gi nakazva. Po ponqtni pri4ini !!?!?!?

 16. кои са понятните причини?
  Аз лично от около 20 ( двадесет) години не съм чувал за глобен пешеходец. Никога не съм чувал за глобен ватман (сигурно защото трамваят е с предимство дори в нарушение), а за глобен тролейбусен водач май съм чувал веднъж, но той не се движи по трамвани релси или тротоар, следователно БИ могло да се приеме, че е водач.
  Закона (принципно) приема, че водачите на МПС са олигофрени и е направен така, че „да се приеме необходимото зло“, следователно „да опазва“ останалите
  участници в движението, Имам впредвид, че когато ненормалникът-пешеходец скочи (буквално) пред автомобила и по ред причини бъде премазан, отговорност се търси от водача, а не от ненормалника-пешеходец претичващ през улицата на необозначено за тази цел място, на червена светлина на светофара и прочие. Именно поради тази причина се приема, че водачите на МПС-та са олигофрени, игнорирайки олигофренията на пешеходци, ватмани и подобни.
  П.П.
  измервал ъм скоростта на „бясно“ движещ се трамвай –
  тя е 40 km/h. Необходимо ли е да припомням, че скоростта за автомобили е с 10 km/h повече от максималната за трамвая?

 17. Българинът и като водач, и като пешеходец /по провило/ е изключително недисциплиниран. Такава му е културата. Бай Ганьо. А наказания са предвидени в ЗДП и за пешеходците, но ….. органите , които трябва да се занимават с този въпрос, явно имат „други“ задачи. Така, че …………../ чакай и се надявай/!

 18. Григор, говори за себе си. КАТ отказват да работят, но ходят на работа. Няма контрол, не говоря зя пълната му липса! Това е проблема, знае се от всички, излишно е коментирането му, дела трябват!

 19. Контролни точки, талони, свидетелство за правоуправление, нарушаване на правилника…всичко това е една голяма пъздня!!! Карам кола от 25 г. и с това си изкарвам хляба. Никога не сам имал книжка, никога не съм карал курсове и не съм взимал каквито и да е изпити. Спиран съм от КАТ само 9 пъти. Ония като разберат каква е работата почват да гледат като теле в зале. Никога не съм давал пари на полицаи !!! Казвам им – това е положението момци. Каквото и да правите с мен, аз пак ще си карам служебната баничарка. Правя се на клоун за малко и нещата се оправят. Важното е да не се вкарвате в груби нарушения или тежки катастрофи. От там на татък – нямя да имате никакви проблеми.

 20. Здр.Хубаво контролните точки свършили ,няма книжка ,ок.Мен ми свършиха точките ,никога не съм знаел че като свършат точките се явяваш всичко от начало,без никой да ти даде някаква инф. за това че ти са на превършване точките.Имам книжка от 1990 г. ,аз за толкова години мога смело да кажа от 1999 г. от както е тоя закон с точките никога не съм възтановявал точки и сега ми свършиха.Имам милиони км. ,нямам един ден пешком все на колела съм бил,с всичките категории ,без нито едно ПТП ,без нито един акт за алкохол.Хайде кажете ми сега точките та точките имали някаква прявота в тая държава .По 4 точки на година ми са нарушенията (средно).Аз ли съм убиеца по пътищата ?

 21. Каси, абсолютно си прав, че за контролните точки няма никаква информация в публичното пространство. Знаят си го само полицаите в обласните дирекции на Полицията и то в отделение „Квалификация“.. Няма и опреснителни курсове, където да се дискутира този въпрос.Съгласно старата наредба /1-139 от 16.09.2002 г/ при отнемане на 2/3 от контролните точки, отделение „Квалификация“ на полицията трябва да уведоми писмено водача. В новата наредба /І 3-1959 от 27.12.2007 г/ това задължение отпада, а във всяко наказателно постановление се отбелязват броя на отнетите и броя на оставащите контролни точки. Като знае водача, че има 39 к.т. и са му отнети определен брой, сам може да следи за броя на оставащите к.т.А информация за броя на наличните контролни точки се предоставя след подаване на заявление и заплащане на държавна такса. Би било добре водачите да следят за броя на оставащите к.т. и когато станат по-малко от 1/3 да направят постъпки за възстановяване .А най-добрият начин е да не допускат да им бъдат писани актове за нарушение на ЗДП.Но , у нас е така. Обикновено всеки работи това, дето не му е работа и то така го работи, че се получава това, което е. Да сме живи и здрави и дано някой ден да се оправят и при нас нещата.

 22. И кво са озаптили англичаните ? Айде да не си говорим глупости! Бях на бригада и видях и техните утайки !!! Боклуци и половина, но е ФАКТ, че полицай на пътя няма… и рушвети няма … само яка глоба при ПТП и чак тогава се проверява за алкохол, а не да ме спират всяка вечер и да се бъзикат: яяя, ама ти вярно не си пил!

 23. давайте рушвет на пътните полицаи защото тези правила са измислени не да намалят нарушенията ас незаконни полицейски тарикатлъци да разиграват хората от типа на вуте да му е зле

 24. as nemoga da razbera kak taka sled kato me lishat 6 m. triabva da se iaviavam pak na novo na kursove te ne sa nared tezi xora be

 25. Колега, успокой се. Може би неправилно си ме разбрал. След като си лишен 6 м. ще изкараш един курс по теория ,и ще отидеш на изпит. Изпитът е само на листовки. Лошото е, че след всяко лишаване се ходи на изпит в психологическата лаборатория на ДАИ. А всичкото това никак не е малко.

 26. наско кара се курс по теория за николай това не е за разбиране измислено е от ченгетата за рушвети с това не се намаляват проишествията по пътищата целта е да се тормозят хората

 27. Хора, ПОМОГНЕТЕ….
  ТОЧКИТЕ МИ СТАНАЛИ 40 ОЩЕ ПРЕЗ 2006ГОД И ТО САМО ЗА 12 МЕС/ 3 ПЪТИ ПО 10 Т. ЗА БЕЗ КОЛАН И ЕДИН ПЪТ НА ЧЕРВЕНО-БЕШЕ 02.00 ПРЕЗ НОЩА И МИГАШЕ, АМА КАРАЙ/- ТА ТАКА-ОБЩО 40 Т. И СЕГА……ПРЕЗ 2010 ИДВА КВАРТАЛНИЯ ДА МИ ДАВА ПАМ !!! И ДА МИ Я ВЗЕМАТ. КАКВО ДА ПРАВЯ? МЕЖДУ 2006 КРАЯ И 2010 НЯМА ДРУГИ НАРУШЕНИЯ/ СВЕН ЕДНО ЗА 2 Т. АМА МИ Е ВРЪЧЕНО ПО ПОЩАТА СЛЕД 2ГОД. И 6 ДНИ-АЗ НЕГО НЕ ГО БРОЯ, АМА ЗНАЕ ЛИ ЧОВЕК? ВСИЧКИ ВИКАТ… ЛОШО.
  ЛОШО, ЛОШО, АМА ДАВНОСТ НЯМА ЛИ? ПОМОГНЕТЕ ЩОТО СЪМ СЕ ВИДЯЛ В ЧУДО !!!

 28. т.е. общо съм към 2010 на -3т./с онова по пощата/. добре, ама по-благоприятният закон от 2008 казва, че колана е по 8т-т.е. 3 по 8 +10 = 36 и още 2т. да ми сложат/от по пощата дето е над двете години.-пак стават 38т. и ТОГАВА МОГА ДА СИ ПРИДОБИЯ 13т. за година. ВЪПРОСЪТ МИ Е: МОГА ЛИ , ДА СЕ ПОЗОВА НА ПО-БЛАГОПРИЯТНИЯТ ЗАКОН ИЛИ ОСТАВАТ В СИЛА ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛ. РАЗПОРЕДБИ И ЯМ ДЪРВОТО??? ИЛИ ДА СЕ БОРЯ ЗА ДАВНОСТТА- И ПРЕД КОГО ДА СЕ ЖАЛЯ-ПРЕД ШЕФА НА КАТ И ПОСЛЕ СЪД ИЛИ ДИРЕКТНО В СЪДА??? А КНИЖКАТА НЕ ИМ Я ДАДОХ-КАЗАХ , ЧЕ НЕ МОГА ДА Я НАМЕРЯ, НО КАТО Я…..ЩЕ ИМ Я ПРЕДАМ !

 29. ОПС 3 ПО 8 + 10 +2 =36 А, НЕ НА 38 …САМО СЕ ПОПРАВЯМ/ АКО И ЗА ЧЕРВЕН СА 10, А АКО СА ПО МАЛКО, ЗНАЧИ МИНУС И ТЯХ./

 30. На въпроса мога ли да се позова на по-благоприятния закон -отговарям- НЕ МОЖЕ! Тази възможност би могла да се приложи при извършване на престъпление съгласно НК. В случая става дума за извършено административно нарушение, което попада в обхвата на тогава действащия ЗДП. Сроковете за обжалване по административен и съдебен ред отдавна са изтекли. Няма начин да се оправиш, освен да ВЪРНЕШ свидетелството си в КАТ, и след като изтекат 6 месеца да започнеш процедурата по възстановяване на правата си като водач, лишен като такъв по чл. 157 ал. 5 от ЗДП. За да не се повтарям – прочети „Контролните точки на водача“Съжалявам, но такова е моето мнение.

 31. Благодаря Ви, за отговора. Но ! Как щом от 2006г до сега 2010г. са минали повече от три години-КОЕТО Е АБОСЛЮТНАТА ДАВНОСТ/2+1год./, искат СЕГА ДА Я ВЪРНА??? ВЪПРОСА МИ Е : АКО НАПИША ЖАЛБА/ИЛИ МОЛБА/, ДО ШЕФА НА КАТ, на основание изтеклата аболютна давност, дали КАТ ще ПРЕРАЗГЛЕДАТ случая или НЕ? Благодаря предварително. ……и ако от КАТ на реагират, ако заведа дело на това основание, какво Ви е мнението?

 32. До колкото ми е известно, а аз съм доста добре информиран, щом като са отнети всички точки, водачът трябва сам да върне свидетелството си в КАТ. Колкото по-рано го стори- толкова по-добре. Започва веднага да му тече 6 месечния срок. Колкото по-късно го върне- губи. Законът си е закон. КАТ си искат книжката. Дори и след 5 год пак ще си я искат.Повтарям – няма давност. Това е административно нарушение, а не престъпление. Сроковете са изтекли, но опитай да подадеш жалба до началника на вашето РДВР. Би било добре тя да бъде изготвена и оформена от юрист. А за в съд мисля , че няма шанс.

 33. И аз така мисля-само КАТ могат да реагират евентуално. Мерси

 34. И още нещо: ходих до РПУ и там ми казаха, че парите не им ги дължа-минала е давността от 2 или 3 год. Е тогава питам аз, ЗАЩО ЗА ПАРИТЕ ПРИЗНАВАТ, ЧЕ НЕ ИМ ГИ ДЪЛЖА, А ЗА ТОЧКИТЕ-НЕ?

 35. Имам следния случай. На 08.03.2008г. бях учястник в ПТП, за което ми отнеха 4т. с НП от 07.05.2008г. На 29.03.2010 ме хващат с превишена скорост от 23 км., за което трябва да ми отнемат 3 точки. Въпроса ми е когато изтекат две години от първото нарушение на 07.05.2010г. ще ми се възстановят ли 4т. за акта от 2008г. или трябва да мине период от две години без нарушение, считано от датата на НП за превишена скорост за да ми се възстановят точките.

 36. Уважаеми колега, отнети са ти много малко точки и това не представлява някакъв проблем. Можело е още първата година да си ги възстановиш, но щом се е стигнало до сега-ще изчакаш да минат 2 год. от последното наказание, т.е. от последното отнемане на контролни точки. Би трябвало в твоя случай да бъдат възстановени всички отнети точки след 07.05.2010 г. И не допускай повече да ти отнемат контролни точки.
  Успех!

 37. До Атанас,
  Бих искал, да Ви благодаря за становището, НО, не съвсем -ПРОСТО СМЯТАМ, ЧЕ НЕ СТЕ ПРАВ! За какво говоря?
  1-во- Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието!!! -Тук въпросът ми към Вас е: НП-наказание ли е според Вас?
  2-ро- В закона не се има впрадвид АУАН /акт за установяване на адм.нарушение/ , а акт като общо название на писменно волеизявление на органа – в случая наказателно постановление. Така, че давността си тече от влизане в сила на НП. А самият акт /АУАН/ не наказва нарушителят, той констатира нарушение и наказващият орган издава или не НП, което от своя страна подлежи на обжалване, а не самият акт. т.е. ТЕЧЕ ЛИ СПОРЕД ВАС ДАВНОСТ ОТ ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НП???
  3-то- Дали давността не е изтекла/в моя случай от 2006 год./, тъй като тя започва да тече от датата на влизане в сила на НП, което от своя страна влиза в сила 7 дни след получаването му. Но след още една година ще мине абсолютната давност съгласно чл.82, ал.3.от ЗАНН / т.е. общо 3 годинки/. -Тук въпросът е какъв Ви е коментарът …Колега?
  4-то- Бих искал, да прочетете следното Решение http://www.admcourt-sl.org/CMS_ADM/images_content/0074eb08/146c1708.htm и да ми отговорите, Какво мислите , дали има касателство с „моя случай“…..предварително Ви благодаря.
  5-то- Аз самият съм юрист и в комуникацията си с Вас, просто искам да докажа тезата си, а дали съм прав, ще видим кой точно ще го реши !
  Най-правилния път според мен е , КАТ да си отмени сам акта/ след Заявление от мен до тях-с напомняне за давността/, но като имам впредвид Вашите разсъждения преди това писмо, силно се съмнявам, че там/в КАТ/ , са на по голяма висота….от цитирам „atanas, на март 17th, 2010 в 16:53 каза:

  До колкото ми е известно, а аз съм доста добре информиран“….., та такива ми ти работи, Колега.
  Нядявам се, да намерите време, и да ми отговорите ОКОНЧАТЕЛНО какво Ви е мнението-казусът е интересен…..ако се вникне в него.
  Благодаря Ви още веднъж предварително и Ви Честитя РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО !

 38. Само като добавка:
  щом бих съборил Наказателните Постановления от 2006г.-по давност, точките не са ли част и те от тях/НП/? ИЗВОДЪТ Е ЛИ Е: ПАДНЕ ЛИ ГЛОБАТА, ПАДАТ И ТОЧКИТЕ?

 39. Този блог не е съдебна зала. Тук коментираме някои неща. Например днес не се чества Рождество Христово! Аз не съм ЮРИСТ, но имам в семейството 73 годишен юрист и 35 годишна съдия. А в моя 40 год. стаж и богат житейски опит, опрян и на голямата информация, която получавам от първоизточници в КАТ и ДАИ смея наистина да твърдя, че съм добре информиран. Но не решавам заплетени казуси. А колкото до казуса-наистина е заплетен. Разбира се, че ако в съда падне акта ще бъде отменено и отнемането на контролните точки.Или поне някои от тях, за които се произнесе съда. Има много тънкости и всяка влияе на окончателното решение. Наистина в Закона за Административните Нарушения и Наказания, чл. 82 хвърля малко светлина, но и чл. 64 не е за пренебрегване. За акта-той не е наказание. Той констатира нарушението /та/. Докато НП е документ, в който се определя вида и размера на санкцията. Там се записват и отнетите контролни точки, както и оставащите контролни точки. А за НК въобще не трябва да се говори. Не мога да дам съвет, мисля, че трябва да се намери добра воля за решаването на този въпрос от органа, наложил наказанието. Или много добър адвокат. Сложно!Това е само моето мнение. Не смея да се разхождам из дълбоките дебри на юрисдикцията.

 40. Благодаря Ви, за мнението-мисля, че ще ми бъде от полза.
  Желая крепко здраве на семейството Ви и професионални успехи на съдията.
  Не съм от Вашия град и не Ви познавам, просто случайно попаднах на сайта ви, докато търсех информация за „моя“ казус. И не съм искал да Ви засягам. Просто в началото ни се разминаха тезите, а аз не се отказвам лесно.
  Долу горе съм на възрастта на Вашия „стаж“, но с около 30 г. по малко в професионален аспект. А относно „..или много добър адвокат“, аз самият се считам за такъв-просто от некомпетентността на някой хора, се изнервих и потърсих съвет от Вас. Между другото, мой близък роднина е Ваш колега в София и той също поддържаше Вашето първоначално мнение, та затова в началото ми дойде малко в повече….но, както се казва – нищо лично.
  Жалко, че казусът не е в Красивия Пловдив, а в Прекрасната Варна, но съм сигурен, че и тук ще се намерят разумни люде.
  Относно лапсуса Ви желая Весел празник с Христос Возкресе.

 41. Во истина воскресе! Благодаря за добрите думи. А по казуса трябва да се действа- „Bonum initium est dimidium facti“, и Aegroto dum anima est, spes est. “ И накрая “ Audaces fortuna iuvat“!!!

 42. „Pacta sunt servanda.“…., а Законите, са точно такъв вид съглашение, между Обществото и Властта.
  Остава само, да се разбират и прилагат не само според Буквата, а и според техния Дух!
  Но нали Надеждата, умира последна….

 43. ok, no dano da se prilaga vica za zkona i pantalona

 44. Здравейте, само за информация: вчера ходих при Началника в приемния му ден и резултатът е кръгла нула. Нямало как, да си „ритнат“ хляба, та се разбрахме да се съдим, пък каквото сабя покаже. Това е, поздрави на „колегата“.

 45. Здравейте!
  Тъй като и аз съм с отнети к. точки, /миналата година Ви писах на мейла и благодаря за отговорите Ви и съпричастието/ искам направо да задам въпрос, пък нека всички потърпевши да знаят. Първо да припомня: явявах се 2 години по ред на психо и съм късан. Причината е от ясна по-ясна ; защото не съм си платил както и на когото трябва и не съм си опекъл работите, или просто това си е порочната практика за ПАРИ в тази корумпирана страна. Та искам да знам: има ли законова пречка, /но моля да ми цитирате чл. еди кой си, от закон еди кой си/ за повторно явяване на курс за любител-шофьор. Така и така нямам досие в КАТ след загубата на точките. И ако го направя, ще ме засекат ли в тяхната база данни. Явно това е единствения ми шанс да шофирам отново. Предварително благодаря!

 46. Колега, извинявам се за закъснението, но имаше причини. На въпроса-може ли водач с отнети контр. точки да изкара нов курс и да придобие правоспособност ще отговоря с НЕ. След разговор с зам. директора по учебната час на ДАИ, нач отделение „Квалификация“ на КАТ и внимателен прочит на Наредба № 38, чл.18 ал. 3 и ал. 5 се оказва, че водач с отнети точки кара съкратен курс по теория, явява се на всички изпити, но ПРИЛАГА към документите за изпит копие на документ за загуба на правоспособността и УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ /независимо от категорията/. Проблемът е, че в КАТ остава информация, че този водач е лишен от правоуправление и е необходимо да получи правоспособност по установения ред /описан по-горе/. Имаше такъв практически случай. Момък с отнети точки завършва нов курс, взима си изпитите и когато отива да си вземе свидетелството му обясняват, че всичко се анулира, защото той е наказан по чл. 157 ал.5 от ЗДП /отнети точки/ и трябва отново по каналния ред да възстанови своите права като водач. Много пари, нерви. Съжалявам, но нещата стоят така.

 47. Имам малък проблем. Изкарах курса във Варна, но съм от Карлово и там документите се изкарват в Пловдив. Колко време трябва да чакам за да изпратят документите ми от ДАИ-Варна до ДАИ-Пловдив за да мога да отида да си подам документите за книжка. Аз разбрах че се чака околко месец за да пристигне тази информация. Моля за съвет как да процедирам 🙂

 48. Колега, нещата стоят горе-долу така. Изчаква се 3-4 седмици. Добре ще бъде да проверите в ДАИ Пловдив 3 седмици след датата на изпита дали са дошли документите.. При положителен отговор подавайте в КАТ Пловдив набор от документи за издаване на свидетелството за правоуправление. За да не пропуснете някой документ посетете ucheben.com рубриката ПОЛЕЗНО. Успех.

Запиши коментар