уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

Застраховане на автомобила!

Всеки разумен водач застрахова своето ППС. И ако настъпи застрахователно събитие, получава от застрахователя обезщетение, което облекчава изцяло или в голяма степен нанесените имуществени или неимуществени вреди. Ако ППС не е застраховано и настъпят големи имуществени, особено неимуществени вреди, не зная водача как би се оправил.

Има два вида застраховки:

  1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
  2. Застраховка „КАСКО„.

Застраховка „Гражданска отговорност“ е подчинена на разпоредбите на Кодекса за застраховането /Глава 24/ и издадена на основание чл. 255 от КЗ, приета от комисията за финансов надзор.

Какво представлява тя?

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите обезщетява физически лица намиращи се в ППС, претърпяло злополука в следствие на притежаване или използването му.

Застрахователното събитие се простира от момента на качването на лицето в ППС, до момента на слизане от същото. „Злополука“ е внезапно, неочаквано събитие от външен произход, настъпило против волята на лицето в срока на действие на застрахователната полица и причинило трайна загуба на работоспособност или смърт на същото лице.

Внимание! Не се изплаща обезщетение на лица, които се возят в МПС, което се използва за учебна цел, за състезание или изпитание, освен, ако застрахователя не е дал изричното си писмено съгласие, а застрахования е платил допълнителна застрахователна премия. Размерът на застрахователната премия зависи от вида и категорията на МПС, от обстоятелството, дали посоченото в полицата МПС ще напуска територията на Република България. Положителният отговор на тези въпроси има характер на декларация.

Застрахованият получава стикер, който е длъжен да залепи трайно в долния ляв ъгъл на предното стъкло на МПС, на мястото на премахнатия стикер с изтекъл срок на валидност /водача е длъжен да премахне стикер с изтекъл срок на валидност/. Получава и полица, която е длъжен да носи винаги , когато е на пътя с МПС, заедно със свидетелството си за правоуправление , контролния талон към него и малкия регистрационен талон на МПС. Само за информация-винетният стикер се поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло.

Застраховка „КАСКО“ е доброволна имуществена застраховка. С нея се застраховат ППС движещи се със собствен двигател, както и прикачените към тях ремаркета и полуремаркета, предназначени за движение по пътищата и снабдени с регистрационни номера. Застраховат се и тролейбуси, вътрешнозаводски, селскостопански и строителни колесни машини без регистрационни номера. При искане на кандидатът за застраховане, се застрахова и допълнително монтираното стационарно оборудване и принадлежностите, които не влизат в окомплектоването на МПС от завода производител.

Какво покрива тя?

Застраховката „КАСКО“ покрива частично или изцяло застрахованото ППС в срока, условията и действие на застрахователната полица. Характерно е, че много застрахователи изискват съответното МПС да бъде снабдено с алармена система, и/или/ имобилайзер, и/или/ да бъде маркирано – активно или пасивно.

Тази застраховка може да бъде сключена за определен брой застрахователни събития, а така също и за всички събития – така нареченото „Пълно авто-КАСКО“. Трябва да отбележа, че при сключване на тези застраховки има изключително много подробности, на които застрахования трябва да обърне много добро внимание. Хубаво да прочете всички клаузи и чак тогава да подпише. Те са различни за различните застрахователни компании.

При ПТП, при което има имуществени вреди, но няма пострадали хора, няма съмнение за употреба на алкохол или правоспособността на някой от водачите, няма разхвърляни опасни или радиоактивни материали, няма автомобил с чужда регистрация или автомобил на МНО, може да се попълни само двустранния протокол между водачите. Това не ги освобождава от задължението да уведомят органите на КАТ.

Водачът не е длъжен да носи документите по сключване на застраховка „КАСКО“. Но при настъпване на застрахователно събитие има срокове /24 ч. до 3 дни-в зависимост от събитието/ да уведоми своя застраховател.

С две думи да обобщим: застраховка „Гражданска отговорност“ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА . Сключва се за срок от една година – от дата до дата. Застрахователната премия може да се заплати както еднократно, така и на четири равни вноски. Тя покрива неимуществени вреди , получили пътниците в ППС при ПТП. Запомнете, който управлява МПС без сключена застраховка „Гражданска отговорност“ се наказва с лишаване от правоуправление за определен срок и временно спиране на МПС от движение/до отпадане на основанието за това/. По този начин наказание отнасят и водача и собственика / ако не са едно и също лице/.

Застраховка „КАСКО“ е доброволна. Тя покрива имуществени вреди. И пак повтарям- при определени условия.

В заключение да пожелая на всички водачи да си плащат застраховките и никога да не се обръщат към застрахователите за получаване на обезщетения.

На добър път. И…….късмет.

4 коментара към тема “Застраховане на автомобила!”

  1. Te pak zastrahovatelite kak pla6tat……….

  2. Относно „двустранния протокол“, застрахователите го уважават само при абсолютно минимални щети. При всички останали се налага намесата на КАТ и съответните документи от тях. Прав ли съм?

  3. Да, така е! И застрахователите се опасяват, че с тези двустранни протоколи ще има много недоразумения /злоупотреби/. Но .. у нас експериментите продължават!

  4. Ще отговоря много простичко-при сключване на застраховката водачът получава стикер, който залепва на предното стъкло от лявата страна. Той има един куп защити против фалшификация и не може да се отлепва /при отлепване се разрушава/. Той е перфориран така, че от перфорацията се вижда ДО КОГА е валидна полицата за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Второ-водачът е длъжен да си носи полицата и при поискване от контролен орган да я представи. При липса на такава наказанието у нас е глоба до 500 лв и спиране от движение на МПС до отпадане на основанието за това. До сега нямаше съгласуваност между застрахователите и КАТ, но вече се работи в това направление. Нещо повече, след взаимодействие на застрахователите и КАТ ще бъдат издирени и глобени водачите, които не са сключили задължителната застраховка „Гражданска отгонорност“ на автомобилистите, дори без да управляват своето МПС. Иначе казано „божието – богу, кесаровото – кесарю“

Запиши коментар