уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

ВНИМАНИЕ!!! Пиян шофьор зад волана????

Изчислиха какви биха били разходите за пиян шофьор след катастрофа

 Постоянно се говори, че не бива да се управлява МПС след употреба на алкохол или друго упойващо вещество. Въпреки големите наказания за това нарушенията продължават.  За голяма съжаление много хора все още си позволяват това изключително грубо нарушение, не, престъпление. И резултатите са потресаващи.

15 674 лева би била сметката след тежка катастрофа без жертви в резултат на шофиране в нетрезво състояние. Изчисленията са направени от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. В тази сума се включват щетите по автомобила, глобите на КАТ, болничният престой и лечение, както и съдебните разноски и адвокатският хонорар.

Всички тези разходи ще трябва да бъдат платени от водачите, тъй като застраховката Гражданска отговорност не важи при шофиране в нетрезво състояние.„Сметката включва: щети по автомобила – 2778 лева, увреждане на инфраструктурата – 2182 лева, болничен престой и лечение – 915 лева, ортопедични изделия и рехабилитация – 5949 лева, глоба от КАТ – 1000 лева, съдебни разходи и адвокатски хонорар – 2850 лева .

Всички тези разходи трябва да се платят от водача, причинил катастрофата, тъй като застраховката „Гражданска отговорност“ не важи при шофиране с повече 0.5 промила алкохол в кръвта.  „Въпреки че това не е водещата причина за пътно-транспортни произшествия, обикновено, когато настъпи такъв инцидент след употреба на алкохол е доста трагично. Затова искаме да обърнем внимание особено на младите хора, които се веселят по заведения и след това се прибират с колите си, че всъщност от нещо наистина невинно последиците могат да бъдат много сериозни.

Статистиката показва, че за миналата година близо 15 човека за загинали и около 250 души са пострадали след катастрофи, причинени от пиян водач.

Как стоят нещата с алкохола?

Няма безопасно количество алкохол. А всеизвестно е какво е неговото действие и последиците.  Само 100 мл. концентрат са равни на 0,5 промила.  Научно е доказано, че организма разгражда за всеки календарен час по 0,15  промила.  Пример- пием 200 мл концентрат и той ще бъде разграден след 8 часа.  На практика за да излезем чисти сутрин в 7.00 ч , предишната вечер трябва да сме спрели  с  черпенето в 23.00 и да не сме консумирали повече от 200 мл концентрат. Нека да се има предвид, че всеки организъм е индивидуален и може да  покаже други параметри. Лабораторно е доказано, че няма вещество, начин, който да се накара организма да “ работи на по-високи обороти “ и да разгради алкохола за по-малко време. Така, че  нека добре да си направим сметка и да пазим своя и чуждия живот. Хвърлете ключовете на някой трезвен и си живейте живота.

Чиста водица-мирна главица.

Нека да спазваме ЗДП и правилата за да не ни боли главата!

Внимание- изменение на ЗДП –нови правила и санкции за нарушителите

КАТ

 Един от най-променяните закони е ЗДП.  Депутатите гласуваха следните промени, които ще влязат  в сила от 21.01.2017
 Чл. 5. (1) Всеки участник в движението по пътищата:

4.Да не извършва маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение/лъкатушене/.

(3) (На водача на пътно превозно средство е забранено:

1. Да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;

Чл. 58. При движение по автомагистрала на водача е забранено:

3 Да се движи или спира в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство;

4  .Да се движи в платното за насрещно движение.

3. Да се движи в платното за насрещно движение.

Чл. 63. При движение в тунел, началото на който е обозначено с пътен знак, водачът е длъжен:

3    .Да включи къси светлини.

Чл. 100. (1) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:

6.  Знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност.

(4) Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа:

1.Табелите с регистрационния номер чисти и да не допуска поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества;

Чл. 102. На водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство на водач, който е под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач.

Чл. 104б. ( На водача на моторно превозно средство е забранено да:

1. Организира или участва в не регламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване;

2. Използва пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

Чл. 105.  Забранява се ограничаване на видимостта през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.

(2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните странични врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

(3)  Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

Чл. 106. (1)  Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

(2) През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с животинска тяга носят светлоотразителни жилетки.

Чл. 123. (1) Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:

3  Когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:

б) Ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;

Чл. 124. Водач на моторно превозно средство, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:

2.  Да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

Чл. 125. Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:

5. Има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;

7. между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;

Чл. 132. При превозване на пътници водачът е длъжен:

2. Преди потегляне и по време на движение да осигури всички условия за безопасното им превозване;

Чл. 139. (1) Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат:

4  С гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март.

ЧЛ. 143. (1)  Пътно превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство.

(3) ( Пътно превозно средство с подправен, заличен или повреден идентификационен номер не се регистрира, докато не бъде установен автентичният идентификационен номер, поставен от производителя, с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, като регистрацията на пътно превозно средство се извършва след поставяне на нов идентификационен номер по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи.

(8) (Прекратяване на регистрацията на изоставено регистрирано моторно превозно средство, на което табелите с регистрационните номера липсват и не могат да бъдат издирени по надлежния ред, се извършва след писмено уведомление от службите за контрол, определени от кметовете на общините по чл. 167, ал. 2, т. 3, като моторното превозно средство се идентифицира по номера на рамата или друг идентификационен номер. В този случай се представят документи, че моторното превозно средство е прието за разкомплектуване.

(9) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни средства, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, при уведомяване от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3, както и при установяване, че пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.

(11)Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите, предвидени в глава шеста. В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство се отнемат със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

(12) Възстановяването на служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство по реда на ал. 11 се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2.

(13) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.

Чл. 154.

(2)  За управление на моторни превозни средства от категория D може да се обучават само водачи с права за управление на моторни превозни средства от категория С или категория Ттб и със стаж като водачи с тези права не по-малко от 2 години или от категория D1 и със стаж като водачи с тези права не по-малко от една година.

(6)  За управление на моторни превозни средства от категория С1+Е може да се обучават само водачи с права за управление на моторно превозно средство от категория С1 и със стаж като водачи с тези права не по-малко от една година.

(7)  За управление на моторни превозни средства от категории D1 и С+Е може да се обучават само водачи с права за управление на моторно превозно средство от категория С и със стаж като водачи с тези права не по-малко от една година.

Чл. 154а. Стажът като водачи се зачита от датата на връчване на свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория, която е необходима за придобиване на по-висока категория. Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.

Чл. 162.

(2) Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляват моторни превозни средства на територията на страната със свидетелство, което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, до една година от датата на издаване на документ за пребиваване.

Чл. 165. (1) Определени от министъра на вътрешните работи служби:

14. Изпълняват наказателните постановления или решенията на съда, с които е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби:

2. Имат право да изземват и задържат документите по т. 1, както и да отнемат табелите с регистрационен номер в допустимите от закона случаи;

9. Не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техните аналози;

10  Прекратяват служебно регистрацията на регистрирано пътно превозно средство.

Чл. 171.  За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:

1. Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:

б) Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или е под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;

д)  Който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;

и) На собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози – за срок до един месец;

к) На собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;

л) На собственик, който при управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h – за срок един месец;

м)  На собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – за срок три месеца;

2а.Прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година;

Чл. 172. (1)  Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 2а, 4, т. 5, буква „а“, т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица.

3. Отнемане на документите по чл. 165, ал. 2, т. 1 и чл. 166, ал. 2, т. 1, както и отнемане на табели с регистрационен номер по чл. 165, ал. 2, т. 2;

(3)  В случаите по чл. 171, т. 1, букви „б“ и „е“ свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

(4)  В случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“, „и“, „к“, „л“, „м“ и т. 2а свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а се изземват и табелите с регистрационен номер. Редът за връщане на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство на собственика на превозното средство в случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“, „и“, „к“, „л“ и „м“ се определя с наредбата по чл. 140, ал. 2.

(7) При отнемане на табелите с регистрационен номер в случаите по чл. 171, т. 2а, както и при отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство в случаите по чл. 171, т. 1, букви „б“ и „е“ моторното превозно средство може да бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или до най-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението

Чл. 174. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:

1    Над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;

2 . Над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

Чл. 175. (1)  Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който:

1.  Управлява моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;

(3)  Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.

(4)За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.

Чл. 175а. ) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

Чл. 177.  (1) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.:

3. Собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;

6.  Който нарушава установените с нормативен акт предписания във връзка със състоянието на материалната база и с изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на чл. 152, ал. 3;

Чл. 178ж.  (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.

Чл. 179. (1)  Наказва се с глоба в размер 150 лв.:

(2) Който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 182.  (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

4. за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 400 лв.;

5. за превишаване над 40 km/h – с глоба 600 лв.;

6.  за превишаване над 50 km/h – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

4.  за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 300 лв.;

5. ( за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 400 лв.;

6 за превишаване над 50 km/h – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

4. за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 500 лв.;

5. за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 800 лв.;

6.  за превишаване над 50 km/h – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(4) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:

5.  управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4;

7.  не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска или превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;

Чл. 184. (1) Наказва се с глоба до 30 лв.:

(5)  Когато в резултат на нарушения по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 са причинени вреди на пътното превозно средство, на пътници или на други лица, нарушителят се наказва с глоба в размер 100 лв.

Чл. 186. (1)  За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административно  наказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в нея са на български и английски език.

(3)  Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

(4)  При нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице – собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша.

Чл. 189. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.

(4)  При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

(5)  Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

Чл. 189бРедът по чл. 189а се прилага при установяване на едно или няколко от следните нарушения:

1.  управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;

Чл. 190.

(3Наложеното наказание „глоба“ се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, електронен фиш или съдебното решение или определение на съда при обжалване.

  • 6. По смисъла на този закон:

18а.  „Регистрация“ е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

25а.  „Нов водач“ е водач, който придобива за първи път правоспособност за управление на моторно превозно средство.

33.  „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 2 – в двегодишен срок, от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, включително и когато първото наказание му е било наложено като нов водач.

Отменена е старата дифициния за “Упойващо вещество”

Чл. 5. (1) Всеки участник в движението по пътищата:

(прочетете повече по темата…)

Заглушават телефоните в залите за изпити на шофьори

И пак на изпит. Ах този труден изпит, за който трябва да се учи и то множко. Не , че няма да дотрябва наученото, напротив,  ама така е по-лесно-някак  си леекичко да заобиколим правилата  /по стар български обичай-да търсим леснотията/. Да , ама не! Доста неща (прочетете повече по темата…)